Voor ArtiBosch 2018 willen we de volgende sponsoren graag bedanken:

BRELL

brell.nl

Frank Willems

www.frank-willems.com

Mw. Rike Sweep – Merku

Mw. Rike Sweep – Merku

Theater in Maatpak

www.rozemarijngeelen.nl/theater-maatpak

ArtiBosch wil voor 2017 de volgende sponsors graag bedanken:

Artpub

www.artpub.nl

BRELL

brell.nl

Frank Willems

www.frank-willems.com

Hermes

www.hermesnetwerk.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds

www.cultuurfonds.nl

SOLOS

www.solos.nu

Theater in Maatpak

www.rozemarijngeelen.nl/theater-maatpak