Herbert Willems

Het werk geeft goed weer wat ik in mijn werk wil weergeven:
het thuiskomen, de ‘heemding’, het vinden van een eigen, onvervreemdbare plek, waar een mens zich veilig en geborgen voelt.