Het bestuur van Kunstenfestival ArtiBosch (stichting Puloon) is op zoek naar versterking.

Dit multidisciplinaire festival vind jaarlijks plaats op de eerste zondag van september. De kern van het festival bestaat uit een kunstmarkt, waarin kunstenaars van verschillende disciplines hun ontwerpen tonen. Daarnaast is er een interactief programma voor zowel het jongste, Artikids, evenals voor het volwassen publiek. Wie niet alleen de kunstmarkt wil bekijken kan ook nog meedoen aan een van de kunstroutes door de stad of genieten van de vele straat/podium acts. Dit Bossche festival zou niet in ‘s-Hertogenbosch thuis horen als je er niet bourgondisch zou kunnen genieten bij de foodtrucks op de Parade of op het ArtiBosch terras. Kortom op dit veelzijdige kunstfestival kun je veel beleven.

Al jaren helpen vele vrijwilligers mee om dit festival elk jaar weer tot een succes te maken. Omdat vele handen licht werk maken, zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste mensen die zin hebben om de uitdaging aan te gaan.

Voor verschillende functies in het bestuur zijn wij op zoek naar kunstliefhebbers, die zich willen inzetten om in 2018 weer een prachtig festival te kunnen organiseren. Er is geen budget voor betaalde krachten, de organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Een beschrijving van de verschillende functies vind je hier:


PR en Communicatie:

Taken en verantwoordelijkheden:

– Verantwoordelijk voor in –en externe communicatie.
– Opstellen van het jaarlijkse Projectplan, marketingplan (incl. communicatieplan), inclusief planning (in overleg met voorzitter en uitvoering samen met secretaris).
– Verantwoordelijk voor huisstijl, sociale- en promotie middelen en website.
– Aanspreekpunt voor pers.
– Verantwoordelijk voor uitstraling evenement.
– Aansturen medewerkers werkgroep PR en communicatie

Overige werkgroepleden: Frank Willems, Rosalie van Loon


Productieleider:

Voorzitter werkgroep productie/facilitaire zaken/horeca, verantwoordelijk voor productie van het festival, toezien op planning en uitvoering.

Taken en verantwoordelijkheden:
– Benodigde vergunningen in kaart brengen en aanvragen.
– Afspraken met gemeente, brandweer en politie.
– Benodigde faciliteiten inventariseren en aanvragen, in overleg met werkgroepen.
– Draaiboek vrijwilligers maken in samenwerking met Ellen Elemans.
– Indeling plattegrond evenement maken in overleg met werkgroepen BK en PK en AK.
– Contact met horecapartners: faciliteiten, horeca afspraken.

Overige werkgroepleden:
Cees Wigmans, Peter Elemans


Artistiek leider (vanaf editie 2019):

Voorzitter werkgroep podiumkunsten, heeft als taak om een festivalachtig programma samen te stellen, interdisciplinair.

Taken en verantwoordelijkheden:
– Samenstellen programma podiumkunsten: muziek, theater, literatuur etc.
– Contacten leggen met acts, prijsafspraken maken.
– Inhoud afstemmen met communicatie.
– Benodigde faciliteiten afstemmen met productie.


Het bestuur bestaat verder uit:
– Voorzitter (Cees S)
– Secretaris (Frans)
– Penningmeester (Dorien)
– Bestuurslid fondsenwerving (Ellen B)
– Bestuurslid vrijwilligersbeleid en voorzitter werkgroep beeldende kunst (Ellen E)

Daarnaast kent ArtiBosch drie vaste voorzitters van werkgroepen:

– werkgroep productie (vacature)
– werkgroep beeldende kunst (EllenE, ondersteund door Rosalie)
– werkgroep podiumkunsten (Rozemarijn)
– werkgroep PR en communicatie (vacature) met ondersteuning van Frank (website)
– werkgroep KunstEducatie oa. ArtiKids (Lotte) en Kunstroute (Paula)

Wij zoeken:
Enthousiaste vrijwilligers met affiniteit voor kunst die de uitdaging aan willen gaan om ArtiBosch in 2018 weer een succesvol festival te laten zijn. Ervaring in een van de verschillende functies in een pre. Als bestuurslid van ArtiBosch help je me om dit festival te blijven ontwikkelen en op de kaart te zetten in ‘s-Hertogenbosch en omgeving, daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers met een netwerk in en om den Bosch.

Heb je interesse of vragen neem dan contact op via info@artibosch.nl. Ambieer je geen bestuursfunctie, maar wil je wel graag meewerken aan het festival? Wij zijn altijd op zoek naar extra vrijwilligers die een steentje bij kunnen dragen.