Artikids

Om kinderen creatief bezig te laten zijn is een deel van de markt daarvoor ingericht. Onder deskundige begeleiding krijgen ze de mogelijkheid een kunstwerk te vervaardigen. In 2018 was er bijvoorbeeld gelegenheid om een zelfportret te tekenen of te schilderen. Het thema van 2019, Schitter en Schijn, leende zich uitstekend om creatief te zijn met plaksel, glitters en kraaltjes. Artikids worden begeleid door medewerkers met een creatieve achtergrond of hobby.
Dit jaar is het thema KUNST BETOVERT, dat biedt natuurlijk veel creatieve mogelijkheden voor de kinderen!

Olivia, onze jongste vrijwilliger en assistent-begeleider van ArtiKids, maakte dit filmpje om je uit te nodigen