Sponsoren

Vergader ruimte

http://www.cviweb.nl
In het Innovatiehuis van het Consortium voor Innovatie
vinden vergaderingen en Vrijwilligersbijeenkomsten plaats.

NoordBrabants Museum

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Deelnemers aan de Kunstroute 2022
konden kiezen voor gratis toegang tot het NoordBrabants Museum

Design Museum Den Bosch

Design Museum
Deelnemers aan de Kunstroute 2022 van ArtiBosch
konden na afloop gratis toegang krijgen tot het Design Museum.

Buro Keet

Buro Keet

Het winnende ontwerp van 2024 is door Buro
ontwerpster Maud Smith verwerkt tot het beeld van ArtiBosch 2024.

.

Caffero

www.caffero.com
De tenten voor de Jongerenexpositie worden geleverd door
Caffero. Hier zullen 4 jonge kunstenaars hun werk tonen en richten we een gezellig ontmoetingspunt in.

De Witte Oss

Architectenbureau dewitteoss.nl


Peter Elemans doet tekenwerk voor de (indeling van) de Kunstmarkt

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

www.s-hertogenbosch.nl
heeft ons in het kader van “Cultuurfonds Pop-Up culturele experimenten en vernieuwing” subsidie verleend om het kinderprogramma ArtiKids en het Jongerenprogramma (expositie en workshops) bij het Kunstenfestival te realiseren in 2023.