Sponsoren

Vergader ruimte

http://www.cviweb.nl
In het Innovatiehuis van het Consortium voor Innovatie
vinden vergaderingen en Vrijwilligersbijeenkomsten plaats.

NoordBrabants Museum

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Deelnemers aan de Kunstroute
kunnen kiezen voor gratis toegang tot het NoordBrabants Museum

Design Museum Den Bosch

Design Museum
Deelnemers aan de Kunstroute van ArtiBosch
kunnen na afloop gratis toegang krijgen tot het Design Museum.

Museum Slager

Museum Slager
Deelnemers aan de Kunstroute
kunnen kiezen na afloop voor gratis toegang tot Museum Slager.

.

CanZs

https://www.canzs.nl
Een opdracht van Marketingbureau voor studenten
van Koning Willem I College, heeft ons in contact gebracht met diverse jongeren, die ArtiBosch dit jaar zullen ondersteunen.

De Witte Oss

Architectenbureau dewitteoss.nl


Peter Elemans doet tekenwerk voor de (indeling van) de Kunstmarkt

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

www.s-hertogenbosch.nl
heeft ons in het kader van “Cultuurfonds Pop-Up culturele experimenten en vernieuwing” subsidie verleend om het kinderprogramma ArtiKids en de actitiviteiten voor jongeren bij het Kunstenfestival te realiseren in 2022.