Anita Spooren

Ik ben ubex fotograaf, dwz dat ik verlaten panden door heel Europa fotografeer en de sfeer daarvan probeer weer te geven