Anita Voets

In de beelden van Anita Voets (1964) staat de mens en zijn mysterie centraal. In steen gehouwen en
brons gegoten vrouwelijke, mythologisch getinte wezens.