Marijke Prins

Vaak staat in de kleurrijke geabstraheerde schilderijen van Marijke Prins het landschap centraal, waarbij het vooral gaat om sfeer en impressie.