Mieke van den Hoogen

Ronde vormen hebben mijn voorkeur, voornamelijk met “de vrouw” als thema. Dit in de ruimste zin van het woord. De vrouw is op velerlei gebied een geweldige inspiratiebron voor mij. De eigenschappen van vrouwen, hun mogelijkheden en onmogelijkheden maar ook hun stemmingen, vormen en houdingen probeer ik in mijn werk te laten zien.